Siirry pääsisältöön

Nicotinell sugtabletter

Lätta att ta med sig när rök-och nikotinsuget gör sig påmint

Nicotinell sugtabletter löses upp i munnen och frigör en dos nikotin som hjälper dig att tillfredsställa ditt nikotinbegär. Bekväma, diskreta och ett alternativ till vårt tuggummi. Du kan använda dem i nästan alla typer av situationer, oavsett var du befinner dig. Nicotinell sugtabletter för rökavvänjning finns i två styrkor, båda med frisk mintsmak som hjälper dig att sluta röka.

1-2 mg

I de flesta fall är 8-12 sugtabletter per dag tillräckligt, oavsett styrka. Om du fortfarande känner ett röksug kan du ta ytterligare sugtabletter. Största dygnsdos vid användning av 1 mg sugtabletter är 24 sugtabletter och av 2 mg sugtabletter 15 sugtabletter. Använd inte mer än 1 sugtablett per timme. Du kan sluta röka antingen genom rökavvänjning (rökstopp där du slutar röka helt och endast använder Nicotinell sugtabletter) eller rökreduktion (Nicotinell sugtabletter används mellan rökperioder för att förlängI de flesta fall är 8-12 sugtabletter per dag tillräckligt, oavsett styrka. Om du fortfarande känner ett röksug kan du ta ytterligare sugtabletter. Största dygnsdos vid användning av 1 mg sugtabletter är 24 sugtabletter och av 2 mg sugtabletter 15 sugtabletter. Använd inte mer än 1 sugtablett per timme. Du kan sluta röka antingen genom rökavvänjning (rökstopp där du slutar röka helt och endast använder Nicotinell sugtabletter) eller rökreduktion (Nicotinell sugtabletter används mellan rökperioder för att förlänga rökfria intervaller för att minska rökningen så mycket som möjligt). Råd och stöd kan förbättra chansen att lyckas.

Rökavvänjning

För att förbättra dina chanser att sluta röka skall du helt avstå från rökning när du börjar använda sugtabletterna och under hela behandlingsperioden.

Behandlingen är individuell men vanligtvis bör den pågå i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis antalet sugtabletter per dag. Behandlingen bör avbrytas när dosen minskats till 1-2 sugtabletter per dag. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte, men vissa före detta rökare kan behöva sugtablettbehandling längre tid för att inte återgå till rökning. Om du fortfarande använder nikotinsugtabletter efter mer än nio månader, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Rökreduktion

Nicotinell Mint sugtablett används mellan rökperioder för att förlänga de rökfria intervallen i syfte att minska rökningen så mycket som möjligt. Antalet cigaretter ska succesivt ersättas av Nicotinell Mint sugtablett. Om du inte har lyckats minska det dagliga antalet cigaretter till minst hälften efter 6 veckor, ska du söka professionell hjälp. Du ska försök att sluta röka så snart du känner dig motiverad, dock inte senare än 4 månader efter att du började använda Nicotinell Mint sugtablett. Därefter bör antalet använda sugtabletter successivt minskas, exempelvis genom att minska med en sugtablett varannan till var femte dag. Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 6 månader ska du söka professionell hjälp. Regelbunden användning av Nicotinell Mint sugtablett längre än 6 månader rekommenderas vanligtvis inte. Vissa före detta rökare kan behöva en längre behandlingsperiod med sugtabletter för att undvika återfall. Rådgivning kan öka chanserna att lyckas sluta röka.

Köp här

Nicotinell sugtabletter

Vilken styrka är lämplig för mig?

1 mg Mild/måttlig rökning

Mild/måttlig rökning

Färre än 20 cigaretter per dag

1/2  mg måttlig rökare

Måttlig rökare

Mellan 20 och 30 cigaretter per dag

2 mg storrökare

Storrökare

Mer än 30 cigaretter per dag

Så här använder du Nicotinell sugtabletter

Du kan också prova

Produktsortimentet för Nicotinell omfattar plåster, tuggummi och sugtabletter

Hitta en butik nära dig eller köp Nicotinell-produkter online

Var man kan köpa

Var kan man köpa Nicotinell