Nikotinplåster

Nicotinell® nikotinplåster innehåller tillräckligt med nikotin för 24 timmars behandling när du slutar röka. Du kan själv välja om du vill använda plåstret hela dygnet.

Vi rekommenderar dock att du använder Nicotinell® nikotinplåster hela tiden för att få en optimal täckning av morgonsuget. Vid 24-timmars användning har du nämligen nikotin i blodet också på morgonen, så att du på en gång du vaknar är redo att möta dagens utmaningar.

Nicotinell® nikotinplåster finns i tre olika styrkor, 7, 14 och 21 mg/24 tim som du kan välja efter behov. Startdosen beror på hur mycket du röker per dag. Nicotinell® nikotinplåster säljs i förpackningar om 7 eller 21 stycken, beroende på styrka.

1.

2.

Använd plåstret rätt

1. Plåstret kan sitta på i 24 timmar
2. Placera plåstret på ett bra ställe

Att använda Nicotinell® nikotinplåster

Vår rekommendation är att du använder Nicotinell® nikotinplåster dygnet runt. Det är en bra idé att sätta på ett nytt plåster på morgonen när man tar av det gamla. Du kan fästa plåstret på överarmen, högt upp på ryggen eller på höften. Huden ska vara oskadd, torr och utan hår. Dra med fingret längs plåstrets kant för att försäkra dig om att det sitter fast ordentligt. Välj ett nytt ställe att fästa plåstret på varje dag, och låt det gå en vecka innan du fäster ett plåster på samma ställe igen.

När plåstret sitter mot huden frigörs nikotin. Nikotinet kan verka irriterande på huden och därför kan du ibland se röda fläckar under plåstret när du tagit av det. Rodnaden avtar oftast inom loppet av några dagar och är inte farlig. Om du får klåda eller det bildas blåsor eller sår ska du genast sluta använda plåstret, eftersom det kan tyda på att du har fått en allergisk reaktion antingen mot nikotinet i plåstret eller klistermassan. Byt inte plåstret oftare än med 24 timmars intervall.

Läs bipacksedeln noga och följ anvisningarna.

Kombinera för att sluta röka

Kombinationsbehandling

Vissa kan bli extra hjälpta av att kombinera nikotinplåster med nikotintuggummi. Med kombinationsbehandling hanterar man sitt röksug på två fronter dygnet runt. Det ger både jämn och snabb tillförsel av nikotin och kan hjälpa den som behöver lite extra stöd för att klara av att sluta röka.

Håller abstinensen på att vinna?

Använd Panic Button eller chatta med vår personal!


Panic

Chatt